تاثیرمعجزه آسای شنا برسلامت جسمی تاثیر مثبت فراوانی که چند مرتبه شنا در طول یا عرض استخر بر سلامت ما میگذارد، باورکردنی نیست. تاثیر مثبت ورزش بر سلامت روحی و جسمی ما غیر قابل انکار است. بهترین حالت، زمانی است که شما برنامه ورزشی خاصی که متناسب با شیوه زندگی، علایق و شرایط جسمیتان باشد برگزینید، زیرا ورزش کاری است که باید از آن لذت ببرید. اگر در فصل تابستان، گرما شما را از انجام ورزش منصرف میکند، به جای آنکه ورزش را قطع کنید، به شنا بپردازید. شنا نه تنها موجب طراوت و شادابی میشود، ... ادامه مطلب ...
شناگران :: آموزش شنا منبع : شناگران :: آموزش شنا |تاثیرمعجزه آسای شنا برسلامت جسمی
برچسب ها : ورزش ,جسمی ,تاثیر مثبت ,برسلامت جسمی ,تاثیرمعجزه آسای